Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus

Säkerhet

De franska alperna erbjuder möjligheter till fantastiska skid- och naturupplevelser. Off pist-åkning i olika former är härligt men samtidigt krävande och förknippat med risker. All åkning i opistad terräng kräver både teknik och god kondition men framför allt, medvetenhet, kunskap och gott omdöme.

UCPA har alltid säkerhet i fokus!

UCPA arbetar ständigt med att förbättra kompetensen och säkerheten. De utbildar och diplomerar moniteurer för att du bland annat ska kunna lära dig och njuta av åkningen på ett så säkert och bra sätt som möjligt. Off pist-åkning på egen hand, utan gedigen kunskap och kännedom om lokala förhållanden kan vara förknippat med livsfara för ens eget och andras liv. 

Så höjer UCPA säkerheten vid off pist-åkning:

• Off pist-grupper leds av en diplomerad* skidlärare (moniteur) eller bergsguide. De har flerårig, meriterande utbildning i skidåkning och bergskunskap. Med kunskap och erfarenhet kan de bedöma och fatta beslut utefter olika snö-, väder- och terrängförhållanden.
• Deltagare i en off pist-grupp är komplett säkerhetsutrustade med ARVA (tranceiver), söksond och spade. Sökträning i varje off pist-program.
• Alla** off pist-grupper åker på anpassad utrustning som är stryktålig och klarar varierande terrängunderlag. 
• Av säkerhetsskäl åker man off pist endast om förhållandena är gynnsamma. Faktorer som påverkar dessa är vädret, lavinrisken samt respekt för miljö. Det är endast UCPA-ansvariga – dvs centerdirektören, skidskolechefen eller moniteuren/bergsguiden – som fattar beslut om aktiviteten för dagen går att genomföra eller inte. De äger också rätt att neka eller flytta någon ur gruppen om de finner det nödvändigt.

*Diplomerad moniteur får åka off pist med grupper. Bergsguide får åka off pist med grupper på glaciär. Skidlärare utan diplom får ej åka off pist över huvudtaget.
**I telemarksgrupper står man för sin egen utrustning och är tillika ansvarig för dess säkerhet.

Respect

Respect är ett samarbete mellan bland annat Rossignol och UCPA. För varje deltagare i grupper markerade med Respect bidrar vi ekonomiskt till en fond för att främja säker off pist-åkning och bevara naturen. Rossignol sponsrar dessa kurser med utrustning.

Tänk på säkerheten!

Viktigt är att själv ta ett aktivt ansvar för säkerheten. På www.skyddsnatet.se finns mycket bra information kring bland annat laviner. Om skidsäkerhet kan du läsa på www.slao.se. Där kan du även beställa dvd eller ladda ner foldern ”Håll dig levande i vinter”.